Enodnevni tečaj 90€/osebo

Tečaj je namenjen ljudem, ki bi se radi za kratek čas vrnili v svet narave. Spoznali osnovne veščine preživetja in osnovne gorniške veščine. Tečaj poteka v dnevnem času, kjer vam inštruktorji pomagajo okusiti bogastva narave, ter tako osvojiti znanja katera so v današnjem svetu zanemarjena. Mi vam ta prvinska in specialistična znanja obudimo, katera močno vplivajo na izgradnjo osebnostnih lastnosti (občutek varnosti/nevarnosti, samozavest, skupinski duh, občutek zadovoljstva, svobode ipd.). Tečaj omogoča ljudem željnim avanture, da se na enem mestu spoznajo oz. srečajo z določenim potrebnim znanjem, varnostjo/nevarnostjo, adrenalinom in zabave.

Tečaj vsebuje naslednje veščine:

  • Predavanje – psihologija
  • Pribor za preživetje
  • Priprava ognja na primitiven način (iskanje primernega materiala za kurjenje les na les, s smodnikom, ogleno krpo  in kremenom
  • Orientacija s pomočjo karte in kompasa ter s pomočjo naravnih dejavnikov – sonce
  • Priprava različne hrane (rastlinska in živalska), peka kruha, priprava zajca, krompirja, gob, kostanja….)
  • Iskanje vode in filtracija
  • Prva pomoč in ukrepi v primeru nesreče (kako ukrepati v prvih minutah, sporočanje o nesreči, signalizacija, zaustavljanje krvavitev, imobilizacija udov, izdelava priročnih nosil….)
  • Improvizacija (vozli, improviziran pas, spust po vrvi)

V CENO JE VKLJUČENO: zavarovanje, vsa potrebna tehnična in specialna oprema, hrana, tekočina, strokovno vodenje, fotografije na CD…